0zł

Dviratininkai turi laikytis ne tik tų taisyklių, kuriose minimas žodis „dviratis“ arba „dviratininkas“, tačiau jiems, kaip ir visiems eismo dalyviams, galioja pagrindinės kelių eismo taisyklės. Visi eismo dalyviai, įskaitant dviratininkus, privalo elgtis taip, kad niekas nebūtų sužeistas, niekam nekiltų pavojus, kad kiti eismo dalyviai galėtų judėti laisvai.

 

Prieš važiuodami dviračiu įsitikinkime, ar dviratis tvarkingas ir nesukels pavojaus pačiam dviratininkui ar kitiems eismo dalyviams. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas, o iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai arba kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų stipinų.

 

Važiuodamas važiuojamąja kelio dalimi, net ir dienos metu dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs šviesą atspindinčius elementus, arba dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonas.

 

Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o dviračio gale – raudonos šviesos žibintas, o dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę arba būti prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs šviesą atspindinčius elementus (atšvaitus).

 

Viena svarbiausių dviratininko apsaugos priemonių – šalmas

Rekomenduotina, kad kiekvienas dviratininkas važiuotų užsidėjęs šalmą, tačiau tai ypač svarbu vaikams, kurių važiavimo dviračiu įgūdžiai dar nėra pakankamai geri. Šalmas turi dengti kaktą iki vidurio. Šalmo dirželiai turėtų gerai priglusti, o sagtis – visuomet užsegta.

 

Pagal KET reikalavimus, dviračio naudotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko šalmą. Kitiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą!

 

Dviratininkams yra draudžiama:

1. Važiuoti per pėsčiųjų perėjas;

2. Važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai;

3. Važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais;

4. Važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo;

5. Vežti keleivius, jeigu nėra įrengtų specialių sėdėjimo vietų;

6. Vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavojų kitiems eismo dalyviams;

7. Būti velkamiems kitų transporto priemonių;

8. Vilkti kitas transporto priemones, išskyrus tam skirtas priekabas;

9. Važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones.

 

Kitos rekomendacijos dviratininkams:

1. Važiuoti dviračiu galima tik dviračių takais arba dviračių juostomis, o kur jų nėra – tam tinkamu (asfalto, betono danga) kelkraščiu pagal eismo kryptį. Kai dviračių tako, dviračių juostos, kelkraščio nėra arba jais važiuoti negalima dėl duobių ir pan., leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus kai reikia apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę. Važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, dviračio vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus, o pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui (3–7 km/val.), paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.

2. Važiuojant 2 ar daugiau dviratininkams, privaloma važiuoti vienas paskui kitą;

3. Turi būti pasirinktas saugus greitis, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas, asmeninius važiavimo įgūdžius ir dviračio būklę; privaloma laikytis saugaus atstumo iki važiuojančiojo prieš kitus dviratininkus (stabdymo kelias);

4. Prireikus pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, rekomenduojama nulipti nuo dviračio ir kirsti važiuojamąją dalį vedantis dviratį.

5. Norėdamas kirsti važiuojamąją dalį ten, kur eismas nereguliuojamas, dviratininkas privalo praleisti važiuojamąja dalimi važiuojančias transporto priemones, išskyrus atvejus, kai kerta išvažiavimus iš šalia kelio esančių teritorijų, gyvenamosios zonos, kiemo ar stovėjimo aikštelės, kai kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti vairuotojai suka.

6. Automobilių aikštelėse turi važiuoti ypač atidžiai ir duoti kelią kitiems eismo dalyviams.

7. Organizuota dviratininkų grupė gali važiuoti važiuojamąja dalimi.

8. Važiuoti važiuojamąja kelio dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų, o išklausiusiems Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims;

9. Prižiūrint suaugusiajam važiuoti važiuojamąja kelio dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims.

10. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas.

Parengta pagal galiojančią KET redakciją nuo 2014-10-11

 

BIKKO.lt linki Jums saugaus važinėjimo dviračiais!